מיסוי בינלאומי אמריקאי

הכפר הגלובלי

 המונח "כפר גלובלי" איננו חדש, אך ההתפתחויות הטכנולוגיות בדורות האחרונים בתקשורת, בתשתיות התחבורה, ובהסכמים שיתוף פעולה בינלאומיים

מאפשרים ומאיצים את תהליך הגלובליזציה של הכלכלה העולמית. סחר בינלאומי כבר קיים בעולם מאות שנים, אך בשישים השנים האחרונות
הסחר הבינלאומי, התנועה של אנשים ממקום למקום, בין יבשות ובין מדינות, הפכו לחלק מהותי וכמעט מובן מאליו מהמציאות היום יומית שבה אנו חיים.

מיסוי בינלאומי בישראל

לצד ההתפתחויות שחלו בגלובליזציה של הכלכלה העולמית, מערכות המס בעולם גם כן צועדות לכיוון של גלובליזציה. צמד המילים "מיסוי בינלאומי"
במדינת ישראל, בפעם הראשונה קיבל משמעות אמיתית רק לפני 10 שנים עם אימוץ הרפורמה במיסוי בשנת 2003. עד אז, באופן כללי המיסוי הישראלי
היה טראטוריאלי. כלומר, עד אז, במדינת ישראל המיסוי היה חל רק על הכנסות שמקום הפקתן היה בישראל. החל משנת 2003 חל שינוי דרמטי אשר לפיו
הוחל לראשונה על תושבי מדינת ישראל מס על ההכנסה הכלל עולמית. כלומר, מי שהוא תושב מדינת ישראל חייב במס על הכנסות מכל מקור שהוא בעולם.

מיסוי בארצות הברית

בארצות הברית דיני המיסוי הבינלאומי אינם כה חדשים. מס הכנסה הוטל על אזרחי ארצות הברית לראשונה במלחמת האזרחים ב-1861, אך לאחר המלחמה 
בוטל. ב-1913 נחקק לראשונה חוק מס הכנסה פדראלי שכלל מס הכנסה על יחידים ועל חברות. על פי החוק שאומץ ההכנסה שהיתה חייבת במס הוגדרה
כהכנסה מכל מקור שהוא. החוק גם התיר קיזוז הוצאות שיצאו בייצור הכנסה. ב-1918 הורחבו דיני המס והותר לראשונה זיכוי בגין מס זר. בשנות ה-60 של המאה
הקודמת, תחת נשיאותו של ג'ון פ. קנדי, חלו התפתחויות ניכרות במיסוי הבינלאומי בפרט בנושא מיסוי חברות זרות (מחוץ לארה"ב) הנשלטות על ידי אמריקאים.
ב-1986 רונלד רייגן העביר רפורמה מקיפה מאוד במיסוי תוך הורדת שיעורי מס מצד אחד, והרחבת דיני המיסוי הבינלאומי מצד שני.

מערכת המס האמריקאית היא מקיפה ומסורבלת, בנוייה תלאי על תלאי. והמיסוי הבינלאומי האמריקאי מורכב עוד יותר. ולמעשה כל תלאי נועד לסתום פרצה
שהתגלתה בחוק. כמו בתחומים רבים אחרים, גם בתחום המיסים, האמריקאים הקדימו מדינות רבות באימוץ כללי מיסוי בינלאומי. עקרונות המיסוי הבינלאומי
האמריקאים מהווים בסיס/דוגמא למערכות מס בכל העולם כולל ישראל.

עקרונות בסיסיים במיסוי אמריקאי בינלאומי

אזרחים אמריקאים

  1. מיסוי ההכנסה הכלל עולמית – אזרחים אמריקאים באשר הם חייבים במס על הכנסתם הכלל עולמית.

           בנקודה זו האמריקאים הם יוצאי דופן. במרבית המדינות בעולם חבות המס מוטלת על מי שהוא תושב אותה מדינה.
           ארה"ב היא כמעט המדינה היחידה שמטילה מס לפי אזרחות, כך שגם אזרח אמריקאי החי מחוץ לארה"ב נתון לדיני המס האמריקאים.

  1. חובת דיווח שנתית – כל אזרח אמריקאי מחוייב בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס האמריקאיות. ובכלל זה, בהקשר הבינלאומי, במסגרת הדיווח השנתי

           נדרשת שקיפות מלאה, בין היתר,  לגבי הכנסות, ומקורות הכנסה מחוץ לארה"ב כולל שורה ארוכה של דיווחים אינפורמטיבים על החזקה בחברות,
           שותפויות, סניפים ונכסים וחשבונות בנקים מחוץ לארה"ב.

  1. זיכוי מס זר – תושב אמריקאי שיש לו הכנסה ממקור כלשהו מחוץ לארה"ב רשאי לדרוש זיכוי מס זר כנגד חבות מס אמריקאית.

תושבים זרים (כולל יחידים, חברות, ושותפויות)

  1. תושבים זרים חייבים במס על הכנסות שמקורן בארה"ב. על סוגים שונים של הכנסות חלים כללים שונים.
  2. תושבים זרים חייבים בהגשת דו"ח מס בארה"ב כאשר יש להם הכנסות מעסק בארה"ב, מיגיעה אישית ו/או לפי הנסיבות גם הכנסות מהשקעות בארה"ב.

הבעיה המרכזית במיסוי בינלאומי

במצב של סחר בינלאומי, ו/או במצבים שבהם תושבים של מדינה אחת מפיקים הכנסה ממקור שהוא במדינה אחרת עלול להיות מצב
שבו שתי מדינות רוצות למסות את אותה הכנסה, ולכאורה עלול להיווצר מצב של כפל מס. הן דיני המס המקומיים והן אמנות למניעת כפל מס שבין
מדינות מתמודדים עם בעיה זו. למעשה, דיני מיסוי בינלאומי מקומיים מנחים כיצד יש לנהוג לגבי כל סוג של הכנסה, לאיזו מדינה יש זכות ראשונית למסות כל הכנסה.
דיני המס האמריקאים הינם נרחבים ומקיפים בנושא זה, וכוללים כללים מפורטים על אופן הטיפול כמעט בכל מצב נתון. כמו כן, לארה"ב מערכת גדולה 
של הסכמי מניעת כפל מס עם מדינות רבות בעולם שנועדו להתמודד עם מצבים שבהם יש קונפליקט בין אופן הטיפול שחל על הכנסה מסויימת בשתי מדינות.

מעוניינים בפרטים נוספים?

מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם