מיסוי חברות

חברות אמריקאיות עם פעילות גלובלית

לארצות הברית יש חלק מרכזי ביצירת הכלכלה הגלובלית כפי שאנו מכירים אותה כיום וחברות גלובליות רבות מנוהלות מארה"ב כבר שנים רבות.

חוקי המס האמריקאיים (ובכלל) הם בבועה של המציאות הכלכלית. בשנים שלאחר מלחמת העולם השניה הכלכלה האמריקאית התרחבה והחלה בפריצה הגלובלית שלה במימדים חסרי תקדים שהשפיעו במימדים כמעט בלתי נתפסים הן על המציאות הכלכלית האמריקאית והן על המציאות הכלכלית בכל רחבי הגלובוס. וכך, כבר בתחילת שנות השישים של המאה הקודמת בארה"ב, תחת הממשל של ג'ון פ קנדי, נחקקו לראשונה כללים ועקרונות למיסוי של חברות גלובליות. כמובן שמאז החוקים הללו עברו אבולציה והפכו יותר ויותר מורכבים אך הרעיונות המרכזיים שבבסיסם מלווים אותנו עד היום, והפכו גם לבסיס ליצירת כללי מיסוי בינלאומי בכל העולם כמו גם על חוקי המס של ישראל עם הפעלת הרפורמה בשנת 2003 כאשר בישראל לראשונה נקבעו הכללים למיסוי חברות גלובליות.

כאשר מדברים על מיסוי הכנסות גלובליות של חברות אמריקאיות מתייחסים הן להכנסות הישירות של חברה אמריקאית ממקורות שמחוץ לארה"ב, והן לכללי המיסוי שחלים על חברות בנות של חברות אמריקאיות. חברות אמריקאיות פועלות מחוץ לארה"ב לעיתים באמצעות סניפים מקומיים במדינות זרות, ולעיתים על ידי הקמת חברות בנות מחוץ לארה"ב. כמובן שבעולם הגלובלי שבו אנו חיים יש לא מעט פעילויות עסקיות חובקות עולם, המתנהלות על פני כל כדור הארץ, עם מרכזי פיתוח במדינות מסויימות (למשל: ישראל וארה"ב), מפעלי ייצור במדינות אחרות (למשל סין, הודו, וכד'), ושווקי מכירה בכל רחבי העולם.

הפריסה הגלובלית של חברות אמריקאיות חושפת אותן לחוקי מס המקומיים בכל המדינות שבהן הן נמצאות וכן למערכת חקיקת מס אמריקאית סדורה אך מורכבת עם כללים ברורים על מיסוי הכנסות מסניפים, מיסוי הכנסות של חברות בנות מחוץ לארה"ב (Controlled Foreign Corporations, known as CFC), וכן כללים בנוגע למחירי העברה (Transfer Pricing) אשר קובעים עקרונות לייחוס הכנסות בין חברות קשורות שיש להן נוכחות בכמה מדינות.

כללי המס האמריקאיים מאוד מפורטים וכוללים הן עקרונות מיסוי כמעט לכל מצב ולכל סוג הכנסה, והן מערכת מסודרת מאוד של כללי דיווח. חברות אמריקאיות נדרשות במסגרת הדיווח השנתי לרשויות המס לכלול דיווח מפורט על פעילותן ואחזקותיהן מחוץ לארה"ב, בין אם ישירות באמצעות סניפים, ובין אם באמצעות חברות בנות ו/או קשורות מחוץ לארה"ב.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ובקשה בנושא זה.

חברות ישראליות עם פעילות בארה"ב

חברות ישראליות רבות רואות בשוק האמריקאי כיעד מרכזי למכירת מוצריהן או שירותיהן. כמו כן, לחברות ישראליות רבות השקעות בארה"ב, בין אם בנדל"ן אמריקאי ובין אם בחברות אמריקאיות בתחומים אחרים. הכנסות והאחזקות של חברות ישראליות בארה"ב נתונות לכללי מס הן בישראל והן בארה"ב.

באופן כללי, במיסוי בינלאומי, כאשר בוחנים את השלכות המס של פעילות חברה ישראלית במדינה זרה, קודם כל יש לבחון את כללי המס המקומיים (דהיינו בארה"ב) החלים על הכנסות החברה. בנוסף, על חברה ישראלית יחולו חוקי המס הישראלים. וכמו כן, האמנה למניעת כפל מס שבין ישראל למדינה הזרה (דהיינו לעניינו ארה"ב) קובעת כללים והסכמות ספציפיים שבין המדינות על הכנסות ועל חברות ו/או יחידים שיש להם פעילות ו/או נוכחות בשתי המדינות.

חברות ישראליות שיש להן הכנסות ממקורות אמריקאיים עשויות להתייחב במס ובחובת דיווח שנתית לרשויות המס בארה"ב. 

ככלל, חברות ישראליות שיש להן הכנסות פאסיביות (כגון: דיבידנדים, ריבית, תמלוגים, וכד'), למעט הכנסות מנדל"ן אמריקאי, שנוכה בגינן מס במקור על ידי משלם ההכנסה בארה"ב עשויות להיות פטורות מחובת הגשת דו"ח (עד תקרת הכנסה שנתית של $500,000). אך אם נוכה במקור עודף מס אמריקאי בוודאי ירצו להגיש דו"ח מס על מנת לקבל החזר של עודף הניכוי. 

חברות שיש להן נוכחות עסקית בארה"ב, בין אם בצורה של משרד מקומי, העסקת עובדים שכירים בארה"ב, מכירה באמצעות סוכן תלוי בארה"ב, או השקעות בנדל"ן אמריקאי, בין אם על ידי אחזקה ישירה בנכסי נדל"ן אמריקאי או דרך קרנות השקעה (שותפויות), חייבות בהגשת דו"ח מס שנתי בארה"ב. 

רשויות המס בארה"ב כוללות הן את ה-(IRS (Internal Revenue Service שהיא רשות המס הפדראלית, והן את רשויות המס המדינתיות. כל רשות מס היא נפרדת.

מומלץ מאוד להתייעץ לגבי כל מקרה על מנת לקבל התייחסות שמתאימה ספציפית לנסיבות החברה.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ובקשה בנושא זה.

מעוניינים בפרטים נוספים?

מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם